โปรดทราบ อบต.หนองปรือย้ายที่ทำการกรุณาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการ อบต.หนองปรือแห่งใหม่
ข้างวัดราษฎร์นิมิตรศรัทธาธรรม (วัดหนองปรือ) ติดคลองหนองงูเห่า
โทร. 02 300 9590 - 98    โทรสาร. 02 300 9599

เข้าสู่เว็บไซต์