/music/.mp3 http://www.nongprue.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

บทความ

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
- กรมส่งเสริมการปกครองฯ

ข้อบัญญัติอบต.หนองปรือ

ข้อมูลอบต.หนองปรือ

ฝ่ายบริหาร

สภา อบต.

ส่วนราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางอบต.หนองปรือ

ประกาศฯ การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราชการ 2559

ประกาศฯ รายงานการรับ-จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

รายงานการเงินประจำเดือน

คู่มือประชาชน การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการเข้าเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปี 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ประกาศทั่วไป

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ข้อบัญญัติงบประมาณฯปี2559

แผนการดำเนินงาน

กิจการสภา

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบมีหลังคา จำนวน 2 สนาม บริเวณที่ทำการ อบต.หนองปรือฯ

แก้ไขวันรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศฯ รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจียมรื่นฤดี หมู่ที่ 2ฯ

ประกาศฯ สอบราคาซื้อหนังสือห้องสมุดชุมชน จำนวน 1 ชุด

ประกาศฯ เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายLED ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ประกาศฯ ผลการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อราะบายน้ำ คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 1ฯ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถมที่ดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองปรือ ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งพร้อมถมดินลูกรัง ขยายผิวจราจรริมคลองหนองโพรง เลียบถนน คสล. ข้างกำแพงวัดหนองปรือ หมู่ที่1ฯ

ประกาศฯ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา4 หมู่ที่ 1ฯ

ประกาศฯ สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวถนน คสล.สาธารณประโยชน์พร้อมวางท่อระบายน้ำสองฝั่ง ซอยนางถนอม หมู่ที่2 ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา4 หมู่ที่1ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศฯ สอบราคาซ์้อห้องสมุดชุมชนเคลื่อนที่ จำนวน 1 หลังฯ

ประกาศฯ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาธารณประโยชน์ พร้อมวางท่อระบายน้ำทั้งสองฝั่ง ซอยนายหยดสาธุรักษ์ หมู่ที่3ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาธารณประโยชน์ พร้อมวางท่อระบายน้ำทั้งสองฝั่ง ซอยชนะชล หมู่ที่3ฯ

ประกาศฯ สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ซอยสุขปั่น หมู่ที่1ฯ

ประกาศฯ สอบราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา 5 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศฯประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครก และฉีดพ่นทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน

ตรวจงานสนามบิน

พืชผักสวนครัว

 

 

 

พืชผักสวนครัว

     ผัก หมายถึง พืชที่ใช้ ใบ ราก ดอก หัว หรือลำตันเป็นอาหาร ผักที่นำมาใช้เป็นอาหาร นี้สามารถจะรับประทานสด ๆ หรือทำให้สุก เช่น แกง ต้ม นึ่ง ตุ๋น เป็นต้น  พืชผักเป็นอาหารที่คนต้องรับ ประทานอยู่เป็นประจำ ถ้ามีเวลาและมีที่ว่างเหลืออยู่ที่บ้าน หรือโรงเรียน ควรปลูกพืชผักไว้สำหรับรับประทานเอง เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าจ่ายของ ครอบครัวแล้ว ยังทำให้ได้รับประทานผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและถ้าปลูกจำนวนมากก็ สามารถนำไปจำหน่ายหารายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วย พืชผักที่ปลูกสำหรับรับประทานเองที่บ้าน หรือโรงเรียนตามลักษณะที่กล่าวเรียกว่า พืชผักสวนครัว 

 

 

     พืชผักสวนครัวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตำบลหนองปรือปลูกกันเป็นส่วนมาก  เพราะส่วนใหญ่แล้วใน  ตำบลหนองปรือจะปลูกไว้เพื่อการหารายอีกทางหนึ่งซึ่งปลูกไว้ขายหรือบางทีก็ปลูกไว้ประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นการช่วยครอบครัวประหยัดอีกทางเลือกหนึ่ง

 

     เราะส่วนใหญ่แล้วพืชผักสวนครัวเหล่านี้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกวัน

 

     ผักที่นิยมจำหน่ายขายส่วนใหญ่แล้ว  ได้แก่

               1.   ผักกินใบกินต้น เช่น คะน้า ผักบุ้ง กะหล่ำปลี ผักกาดขาว

               2.   ผักกินฝักกินผล  เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก  ถั่วพู

               3.   ผักกินหัวกินราก เช่น ผักกาดหัว    กระชาย

                4.   ผักกินดอก  เช่น  กะหล่ำดอก  ดอกแค  

 

พืชผักสวนครัวที่ตำบลหนองปรือที่นิยมปลูกกัน  ได้แก่  พริกขี้หนู  ขิง  ข่า  ตะไคร้  มะกรูด  กระเพรา  โหรพา

 

 

 พริกขี้หนู

                                                 

 

 

 

ขิง

 

 

 

 

ข่า

 


 

 

 

 

ตระไคร้

 

 

 

 

มะกรูด

 

 

 

กระเพรา

 

 

 

 

โหรพา

 

 

 

Tags :

view

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

สถิติ

เปิดเว็บ24/09/2008
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม673,163
เปิดเพจ814,731
สินค้าทั้งหมด1
view