/music/.mp3 http://www.nongprue.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

บทความ

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
- กรมส่งเสริมการปกครองฯ

ข้อมูลอบต.หนองปรือ

ฝ่ายบริหาร

สภา อบต.

ส่วนราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางอบต.หนองปรือ

ประกาศฯ การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราชการ 2559

ประกาศฯ รายงานการรับ-จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

รายงานการเงินประจำเดือน

คู่มือประชาชน การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการเข้าเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปี

ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ประกาศทั่วไป

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

คำแถลงนโยบายนายกฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ข้อบัญญัติงบประมาณฯปี2559

แผนการดำเนินงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

กิจการสภา

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศฯ ซื้อที่ดินในเขตหมู่ที่ 1 ต.หนองปรือฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศฯ เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายLED ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำฯ ซอยทองสุขบุญมีเปี่ยมฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขมีทรัพย์ หมู่ที่ 2

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำฯ ซอยรุ่งฤดี หมู่ที่1ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำฯ ซอยดีดอกไม้ หมู่ที่1

ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเอสฟัลติกส์คอนกรีตและถนน คสล.สายหนองปรือร่วมใจพัฒนา3 หมู่ที่3ฯ

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปี 2560

ประกาศฯ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขปั่น แยก2 หมู่ที่1 ตำบลหนองปรือ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกส์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา พร้อมสร้างทางจักรยานสองฝั่งถนน หมู่ที่1,2ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือริมคลองหนองงูเห่า บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หมุ่ที่1

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบคลองหนองโพรงพร้อมเสาไฟฟ้าโซล่าเซล หมู่ที่ 1

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางนาบริเวณท้ายถนนหนองปรือร่วมใจพัฒนา7

ประกาศฯ สอบราคาซื้อหนังสือประจำห้องสมุดชุมชน จำนวน 1 ชุด ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตาฉายยายชุ่ม หมู่ที่ 1ฯ

ประกาศฯ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเที่ยงบุญถึง หมู่ที่3 ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยภู่น้อย หมู่ที่ 3 ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกส์ ถ.หนองปรือร่วมใจพัฒนา6 ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยมณีวัลย์ หมู่ที่2ฯ

ประกาศฯ สอบราคาจ้างสร้างทางจักรยาน ถนนหนองปรือร่วมใจพัฒนา4 ช่วงที่1และช่วงที่2 ฯ

ประกาศฯ สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก 4 ประตู (เครื่องยนต์ดีเซล)ฯ จำนวน 2 คัน

ตรวจงานสนามบิน

พืชผักสวนครัว

 

 

 

พืชผักสวนครัว

     ผัก หมายถึง พืชที่ใช้ ใบ ราก ดอก หัว หรือลำตันเป็นอาหาร ผักที่นำมาใช้เป็นอาหาร นี้สามารถจะรับประทานสด ๆ หรือทำให้สุก เช่น แกง ต้ม นึ่ง ตุ๋น เป็นต้น  พืชผักเป็นอาหารที่คนต้องรับ ประทานอยู่เป็นประจำ ถ้ามีเวลาและมีที่ว่างเหลืออยู่ที่บ้าน หรือโรงเรียน ควรปลูกพืชผักไว้สำหรับรับประทานเอง เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าจ่ายของ ครอบครัวแล้ว ยังทำให้ได้รับประทานผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและถ้าปลูกจำนวนมากก็ สามารถนำไปจำหน่ายหารายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วย พืชผักที่ปลูกสำหรับรับประทานเองที่บ้าน หรือโรงเรียนตามลักษณะที่กล่าวเรียกว่า พืชผักสวนครัว 

 

 

     พืชผักสวนครัวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตำบลหนองปรือปลูกกันเป็นส่วนมาก  เพราะส่วนใหญ่แล้วใน  ตำบลหนองปรือจะปลูกไว้เพื่อการหารายอีกทางหนึ่งซึ่งปลูกไว้ขายหรือบางทีก็ปลูกไว้ประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นการช่วยครอบครัวประหยัดอีกทางเลือกหนึ่ง

 

     เราะส่วนใหญ่แล้วพืชผักสวนครัวเหล่านี้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกวัน

 

     ผักที่นิยมจำหน่ายขายส่วนใหญ่แล้ว  ได้แก่

               1.   ผักกินใบกินต้น เช่น คะน้า ผักบุ้ง กะหล่ำปลี ผักกาดขาว

               2.   ผักกินฝักกินผล  เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก  ถั่วพู

               3.   ผักกินหัวกินราก เช่น ผักกาดหัว    กระชาย

                4.   ผักกินดอก  เช่น  กะหล่ำดอก  ดอกแค  

 

พืชผักสวนครัวที่ตำบลหนองปรือที่นิยมปลูกกัน  ได้แก่  พริกขี้หนู  ขิง  ข่า  ตะไคร้  มะกรูด  กระเพรา  โหรพา

 

 

 พริกขี้หนู

                                                 

 

 

 

ขิง

 

 

 

 

ข่า

 


 

 

 

 

ตระไคร้

 

 

 

 

มะกรูด

 

 

 

กระเพรา

 

 

 

 

โหรพา

 

 

 

Tags :

view

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ปฎิทิน

« January 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

สถิติ

เปิดเว็บ24/09/2008
อัพเดท20/01/2017
ผู้เข้าชม563,548
เปิดเพจ671,367
สินค้าทั้งหมด1
view