/music/.mp3 http://www.nongprue.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

บทความ

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
- กรมส่งเสริมการปกครองฯ

ข้อมูลอบต.หนองปรือ

ฝ่ายบริหาร

สภา อบต.

ส่วนราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางอบต.หนองปรือ

ประกาศฯ การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราชการ 2559

ประกาศฯ รายงานการรับ-จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

รายงานการเงินประจำเดือน

คู่มือประชาชน การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการเข้าเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ประกาศทั่วไป

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

คำแถลงนโยบายนายกฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

ข้อบัญญัติงบประมาณฯปี2559

แผนการดำเนินงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

กิจการสภา

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยตาฉายยายชุ่ม หมู่ที่ 1

ประกาศฯ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเที่ยงบุญถึง หมุ่ที่ 3

ประกาศฯการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ2558

ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งริมคลองหนองงู่เห่า พร้อมลานเสาธงฯ

ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าทางเข้าและด้านข้างบริเวณที่ทำการอบต.หนองปรือฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าทางเข้าและด้านข้างฯพร้อมป้ายชื่อที่ทำการ อบต.หนองปรือฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งริมคลองหนองงูเห่า พร้อมลานเอนกประสงค์ ลานเสาธง และปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

ประกาศฯ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุดฯ

ประกาศฯ สอบราคาจ้างตกแต่งเรือสวยงามเข้าประกวดงานนมัสการหลวงพ่อโต ประจำปี 2558ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ หมู่ที่3

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

ประกาศฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 4 รายการ

ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศฯ สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยจุ้ยนิยม หมู่ที่2

ประกาศฯ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยพ่อบุศศ์ หมู่ที่ 2ฯ

ปรกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยผู้ใหญ่เนียม หมู่ที่2

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ชุมชน หมู่ที่1ฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ ซอยกำนันสมจิตต์ฯ

ประกาศฯ สอบราคาจ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแนวที่ดินฯ

ประกาศฯ สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยจุ้ยนิยม หมู่ที่2

ประกาศฯ สอบราคาจ้างยานพาหนะสำหรับใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ ชุมพร-สุราษฎร์ธานีฯ

ประกาศฯ สอบราคาซื้อท่อสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนฯ

ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ

ประกาศฯ สอบราคาซื้อห้องสมุดชุมชนเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ฯ

ประกาศฯ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ หมู่ที่2

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 1

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการ อบต.หนองปรือฯ

ตรวจงานสนามบิน

พืชผักสวนครัว

 

 

 

พืชผักสวนครัว

     ผัก หมายถึง พืชที่ใช้ ใบ ราก ดอก หัว หรือลำตันเป็นอาหาร ผักที่นำมาใช้เป็นอาหาร นี้สามารถจะรับประทานสด ๆ หรือทำให้สุก เช่น แกง ต้ม นึ่ง ตุ๋น เป็นต้น  พืชผักเป็นอาหารที่คนต้องรับ ประทานอยู่เป็นประจำ ถ้ามีเวลาและมีที่ว่างเหลืออยู่ที่บ้าน หรือโรงเรียน ควรปลูกพืชผักไว้สำหรับรับประทานเอง เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าจ่ายของ ครอบครัวแล้ว ยังทำให้ได้รับประทานผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและถ้าปลูกจำนวนมากก็ สามารถนำไปจำหน่ายหารายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วย พืชผักที่ปลูกสำหรับรับประทานเองที่บ้าน หรือโรงเรียนตามลักษณะที่กล่าวเรียกว่า พืชผักสวนครัว 

 

 

     พืชผักสวนครัวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตำบลหนองปรือปลูกกันเป็นส่วนมาก  เพราะส่วนใหญ่แล้วใน  ตำบลหนองปรือจะปลูกไว้เพื่อการหารายอีกทางหนึ่งซึ่งปลูกไว้ขายหรือบางทีก็ปลูกไว้ประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นการช่วยครอบครัวประหยัดอีกทางเลือกหนึ่ง

 

     เราะส่วนใหญ่แล้วพืชผักสวนครัวเหล่านี้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกวัน

 

     ผักที่นิยมจำหน่ายขายส่วนใหญ่แล้ว  ได้แก่

               1.   ผักกินใบกินต้น เช่น คะน้า ผักบุ้ง กะหล่ำปลี ผักกาดขาว

               2.   ผักกินฝักกินผล  เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก  ถั่วพู

               3.   ผักกินหัวกินราก เช่น ผักกาดหัว    กระชาย

                4.   ผักกินดอก  เช่น  กะหล่ำดอก  ดอกแค  

 

พืชผักสวนครัวที่ตำบลหนองปรือที่นิยมปลูกกัน  ได้แก่  พริกขี้หนู  ขิง  ข่า  ตะไคร้  มะกรูด  กระเพรา  โหรพา

 

 

 พริกขี้หนู

                                                 

 

 

 

ขิง

 

 

 

 

ข่า

 


 

 

 

 

ตระไคร้

 

 

 

 

มะกรูด

 

 

 

กระเพรา

 

 

 

 

โหรพา

 

 

 

Tags :

view

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ปฎิทิน

« April 2016»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สถิติ

เปิดเว็บ24/09/2008
อัพเดท28/04/2016
ผู้เข้าชม472,893
เปิดเพจ563,543
สินค้าทั้งหมด1
view